Statushouders

In opdracht van gemeenten ondersteunt Participe asielzoekers die en verblijfsvergunning hebben gekregen bij het zetten van de eerste stappen op weg naar zelfredzaamheid. Daar ligt onze kracht en wortels. Wij zijn zeer ervaren in het maatschappelijk verbinden en het bevorderen van eigen kracht Participe heeft niet voor niets als motto Maak meedoen mogelijk.Sinds 2006 begeleiden wij met behulp van vele vrijwilligers deze nieuwe bewoners in gemeenten. Eerst deden we dat alleen voor de gemeente Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, tegenwoordig ook voor bijvoorbeeld Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Sliedrecht.

Lokale krachtWij gaan uit en zetten ons in om lokale kracht te versterken en benutten. Lokale netwerken benutten wij zoveel mogelijk. Altijd sluiten wij aan op de voorzieningen en mogelijkheden die er in een stad of streek al zijn. Zo zoeken wij bijvoorbeeld de samenwerking met lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Of organiseren een lokaal platform. Ondersteuning verrichten wij vanuit een neutraal standpunt. Dus zonder religieuze of politieke overtuiging. De begeleiding is doorgaans individueel met behulp van vrijwilligers.

Waarom? De opvang van vluchtelingen vraagt internationaal, nationaal, regionaal en lokaal om inzet en oplossingen van de overheid, de maatschappij en zijn inwoners. Een vluchteling die naar Nederland komt en zich hier registreert wordt toegelaten tot de procedure en komt eerst terecht in de opvang. Dan is hij asielzoeker en gaat de procedure in voor het verkrijgen van een vergunning tot verblijf. Als uit de procedure blijkt dat hij  in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning (eerst voor vijf jaar) dan krijgt hij/zij de status van vergunninghouder. Vanaf dat moment heeft hij recht op reguliere huisvesting in Nederland. Vanuit het rijk heeft iedere gemeente de taak om statushouders te huisvesten. Volgende stap is de statushouder wegwijs te maken in zijn nieuwe woonplaats, procedures en gebruiken te leren.

Onze werkzaamheden per gemeente verschillen:

Klik voor meer informatie op de gemeente waar je woont of gaat wonen.